השקמה 2, אזור

פתיחת תיק חברה ברשויות המס השונות

חברה בע"מ

חברה בע"מ רשאית לעסוק בכל עניין חוקי שהיא מצהירה עליו שלמטרה זו קמה, ויש בה הפרדה בין האנשים שמקימים אותה והם בעליה לבין נכסיה וחשבונותיה. חברה יכולה להיות פרטית או ציבורית, מונפקת בבורסה או חברה משפחתית, אבל היא נחשבת לישות משפטית כלכלית בפני עצמה שמצייתת לחוקים בנוגע לניהול כספיה ונכסיה ותשלומים והתחייבויות לספקים ולקוחות. בנוסף, מחויבת בהנהלת חשבונות וניהול ספרים כחוק. כמו כן, לפחות מבחינת ההגינות העסקית הנהוגה בימינו היא מחויבת בביקורת ופיקוח כדי שלא ליצור חובות שהיא אינה יכולה לעמוד בהם כלפי עובדים, לקוחות וספקים.

השירות שלנו:

  • פתיחת תיקים ברשויות המס 
  • עריכת הנהלת חשבונות שוטפת
  • עדכון הלקוח בעדכוני חקיקת המס השוטפת
  • תכנוני מס שוטפים לעסק
  • הגשת דוח שנתי לרשויות המס
  • הגשת צהרת הון
  • ייצוג מול רשויות המס

יש לך שאלות נוספות?

נשמח לתת לך עוד פרטים:

עוד כתבות מעניינות:

שירותי חשבות וניהול כספים

משרדנו מספק שירותי חשבות וליווי בניהול הכספים של עסקכם הכולל ניהול תזרים המזומנים של העסק שלכם, ולפיו לקבוע את מועדי התשלומים לספקים, הנהלת חשבונות, התנהלות מול הבנקים, אישורים מיוחדים, ניהול תהליכים פיננסים וכד'.

לפרטים נוספים >

חברה בע"מ

חברה בע"מ הינה ישות משפטית אשר התאגדה על מנת לבצע פעולות שונות למטרת רווח. החברה בע"מ הינה ישות עצמאית ונפרדת מבעליה, הנחשבים לבעלי מניות. האחריות המשפטית של החברה בע"מ נתונה בידי החברה עצמה ולא בידי בעליה, הנחשבים לבעלי מניות.

לפרטים נוספים >