השקמה 2, אזור

דו"ח שנתי

דו"ח שנתי הוא מסמך המשקף למס הכנסה את פרטי ההוצאות וההכנסות של נישום (עסק או אדם) בשנת המס הנתונה. באמצעות הדו"ח, מס הכנסה מבצע מעקב אחר פעילותו הפיננסית של הנישום ומחשב את המס הסופי בו הוא חייב בגין אותה שנה. מי ששילמו מס הכנסה באמצעות פנקס מקדמות, יקבלו הודעה באם עליהם לשלם סכום נוסף או שמגיע להם החזר מס, בהתאם לחישוב שעלה על פי הדו"ח השנתי. את הדו"ח יש להגיש עד ל-30 באפריל בשנה העוקבת לשנת המס, אלא אם אושרה הארכה נקודתית על ידי פקיד השומה הרלוונטי.

שיתוף ב facebook
פייסבוק
שיתוף ב twitter
טוויטר
שיתוף ב linkedin
לינקדאין

לפי פקודת מס הכנסה, כל תושב ישראל מעל גיל 18 חייב בהגשת דו"ח שנתי, בדגש על עוסקים עצמאיים (עוסק פטור או עוסק מורשה), בעלי מניות בחברות פרטיות (כולל בעלי חברה בע"מ) ובעלי הכנסות גבוהות (מעל 640 אלף ₪ בשנה, נכון ל-2017). אי הגשת דוח שנתי היא עבירה פלילית שעשויה לגרור קנסות ואף מאסר. עם זאת, ישנם מי שתקנות מס הכנסה מציינות במפורש כי הם פטורים מהגשת דו"ח שנתי, כמו שכירים מסוימים ובעלי הכנסות נמוכות במיוחד, ועל כן חשוב להתייעץ עם איש מקצוע.

מה כולל הדו"ח?

דו"ח שנתי צריך להכיל את כל הנתונים הנדרשים עבור הרשויות לקבלת תמונת מצב מהימנה של היקף פעילותו הפיננסית של האדם או העסק בשנת המס. בכלל זה, פירוט כלל הזיכויים והניכויים של הנישום באותה השנה:

 • פירוט ההכנסות שהיו לנישום במהלך השנה, מכל מקור שהוא; שכר (מעבודה או מעסק), רווחים מנכסים (כמו השכרת דירה), תשואות מהשקעות, ניירות ערך, תשלומי קצבאות וכן הלאה.
 • פירוט ההוצאות שהיו לנישום, כפי שמוכרות לצורך מס הכנסה; בעיקר הוצאות שעניינם ביצירת ההכנסה, כמו שכר לעובדים, שירותי רואה חשבון, הוצאות שיווק, רכישת ציוד מקצועי, שכירת משרד, תחזוקת רכב, יעוץ מקצועי ועוד.
 • מיסים ששולמו במהלך השנה, כמו מקדמות, מס שנוכה משכר או עסקה במקור וכדו'. חשוב מאוד להקפיד ברישום המס ששולם על מנת שלא תיווצר כפילות בתשלום המס.
 • הפקדות שבוצעו לביטוח לאומי ולקרנות שונות, כמו קרן פנסיה, קרן השתלמות, ביטוח מנהלים ועוד.

כמו כן, ועל פי הצורך, יש לצרף לדו"ח השנתי טפסים ודוחות נוספים המשלימים את הנתונים שפורטו לעיל, כמו דו"ח רווח והפסד; אישור תיאום מס ככל שבוצע (טופס 116 וטופס 106 מהמעסיק); אישורים שנתיים על הפקדות שבוצעו בקרנות או על רווחים שעלו מניירות ערך, תכניות חיסכון ודיבידנדים; וכדו'.

לצד האמור, נציין כי בעל עסק קטן שהכנסתו היא עד 60,000 ₪ בשנה, רשאי להגיש דוח מקוצר שאינו כולל חישובי מס (למידע נוסף ראו: שידור דו"ח שנתי מקוצר ליחיד בעל עסק קטן באתר רשות המסים).

השירות שלנו:

 • פתיחת תיקים ברשויות המס 
 • עריכת הנהלת חשבונות שוטפת
 • עדכון הלקוח בעדכוני חקיקת המס השוטפת
 • תכנוני מס שוטפים לעסק
 • הגשת דוח שנתי לרשויות המס
 • הגשת צהרת הון
 • ייצוג מול רשויות המס

יש לך שאלות על דו"ח שנתי?

נשמח לתת לך עוד פרטים:

עוד כתבות מעניינות:

הצהרות הון

כלי של מס הכנסה והרשויות בישראל לעקוב אחר הנכסים אותם צובר הנישום. הדרישה לתת הצהרת הון מגיעה על פי רוב לחברות, עצמאים או שכירים בעלי רמת הכנסה מסויימת.

לפרטים נוספים >

שירותי חשבות וניהול כספים

משרדנו מספק שירותי חשבות וליווי בניהול הכספים של עסקכם הכולל ניהול תזרים המזומנים של העסק שלכם, ולפיו לקבוע את מועדי התשלומים לספקים, הנהלת חשבונות, התנהלות מול הבנקים, אישורים מיוחדים, ניהול תהליכים פיננסים וכד'.

לפרטים נוספים >

עוסק מורשה

עוסק מורשה יכול להיות כל אדם שמעוניין להיות עצמאי ונרשם ברשויות המס.
העוסק גובה מע"מ מלקוחותיו- 17% לסכום העסקה (מע"מ עסקאות), והוא רשאי לקזז מע"מ בגין תשלומים לספקים (מע"מ תשומות).

לפרטים נוספים >